Dne 5.6. 2007 byla Ladislavu Beranovi předána cenu Jiřího Marka za rok 2006 za knihu Četnická pátračka hlásí… udělovaná každoročně českou sekcí Asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury (AIEP) za nejlepší knihu s detektivní tématikou.

Předání ceny Jiřího Marka v Muzeu Policie ČR (zleva Eva Kantůrková, Jan Cimický, Roman Cílek, Ladislav Beran).

Ladislav Beran po předání ceny v rozhovoru se spisovatelkou Evou Kantůrkovou.