PÍSECKÉ KRIMI SE SOUTĚŽÍ – vyhlášení vítězů

Dne 1. února proběhlo v 10 hodin losování soutěže pořádané ke knize Ladislava Berana Velký pitaval z malého města 3. Jména výherců z plzeňského půllitru „vytáhl“ vedoucí restaurace U Reinerů pan F. Šlapák (na snímcích vpravo).

Všem vylosovaným blahopřejeme a přejeme dobrou chuť. Se všemi ostatními se těšíme na setkání u dalších soutěží.

Výherci: Jaroslav Smíšek, Jiří Vačkář, Jiří Kučera, Petr Krahulec, Jaroslav Douša, Ludmila Prášková, Pavel Hanousek, Václav Kutina, Alena Podhradská, Božena Smutná.