Literární soutěž o buřinku rady Vacátka

Literární soutěž o buřinku rady Vacátka vyhlášená Nakladatelstvím J&M Písek ve spolupráci s Asociací autorů detektivní a dobrodružné literatury (AIEP).

Soutěž je vyhlášena pro všechny, kteří rádi píší povídky s detektivní nebo kriminalistickou zápletkou.

Podmínky soutěže:
1)

Musí se jednat o původní, dosud nikde neuveřejněnou povídku s detektivní nebo krimi zápletkou.

2)

Maximální délka povídky je 15 stran na počítači (30 řádků na stránku x 60 úhozů na řádek).

3)

Podmínkou je, aby se děj povídky odehrával kdekoliv v Jihočeském kraji a v povídce se musí objevit v nějaké podobě město Písek.

4)

Povídku s uvedením kontaktních údajů (adresa + e-mail) je třeba zasílat poštou jednou v tištěné podobě a jednou v digitální podobě ve wordu (CD, disketa…) na adresu: Nakladatelství J&M, Alšova 1733, Box 184, 397 01 Písek.

5)

Každý autor obdrží potvrzení o přijetí povídky do soutěže na svůj e-mail.

6)

Jednotlivé povídky budou posouzeny porotou sestávající jak ze zástupců odborné tak i laické veřejnosti.

7)

Tři nejlepší povídky budou vyhlášeny na říjnovém zasedání AIEP v Písku v rámci Jihočeského krimifestivalu. Autor nejlepší povídky získá finanční odměnu ve výši 5 000,- Kč, autoři druhé a třetí povídky cenu věcnou.

8)

Tři vítězné a další vybrané povídky budou připraveny ke knižnímu vydání a každý z uveřejněných autorů obdrží autorský výtisk.

9)

Povídky je třeba doručit na adresu Nakladatelství J&M nejdéle do 15.6. 2008.

10)

Veškeré informace k soutěži a jejímu průběhu najdete na internetových stránkách AIEP a nakladatelství J&M.